Az IET és az emberi energiamező

Fizikai réteg
Az emberi energiamező fizikai burkát különböző neveken említik, pl. éteri burok, vagy vitális burok. A fizikai testen belül a fizikai burok magában foglalja az energia-meridiánokat és csatornákat. A fizikai test körül kb. 30 centiméternyi távolságra kiterjedő fizikai burok magában foglalja az emberi energiamező első rétegét. Ez a burok szorosan összefügg a fizikai testtel és tartalmaz egy tervet a test minden fizikai aspektusáról, beleértve a szerveket is. Ennek a buroknak az a feladata, hogy átalakítsa vagy megváltoztassa az alacsonyabb rezgésű fizikai test és a magasabb rezgésű emocionális burok közötti energia frekvenciáját, vagy vibrációs szintjét. Ha a fizikai burok hosszú időn át kedvező energiát kap, a válasza a szervezetre a jó egészség és a jó közérzet, amely meg is nyilvánul a fizikai testben.

Az emocionális burok és a fizikai burok erősen befolyásolják egymást. Az emocionális burokból érkező energia formálja a fizikait, és fordítva, a fizikai burokból induló energia formálja az emocionális burok vibrációját. Például a sokáig tartogatott, elfojtott érzelmek, mint a harag, bánat vagy keserűség az energiamező fizikai burkát egy betegség ún. „vázlatává” formálják át. Amint a hosszan őrzött haragot, bánatot vagy keserűséget megbocsájtással, szeretettel és örömmel helyettesítjük, az emocionális burokban keletkezett új energia fokozatos változást idéz elő a fizikai burokban, meggyógyítva ezzel a test diszharmóniáját és betegségét.

Amikor sejtmemória szinten fojtunk el egy érzést, akkor az energiamező fizikai burkában rögzítjük ennek az érzésnek a szomatikus alkotóelemét. A szomatikus alkotóelem jelenthet feszültséget, fájdalmat, izommerevséget, hőmérsékletváltozást, vibrációt, fülcsengést, szédülést, testi sérülést és fizikai megbetegedést. Ez a lenyomat az energiamező burkában a fizikai réteg egy részét átformálja és megőrzi az elfojtott érzelem test tüneteit. Érdekességként megemlíteném, hogy a fizikai testrésznek nem kell jelen lennie ahhoz, hogy a fizikai energiaburok jelen legyen. Például az energia ugyanúgy áramolni fog a műanyag protézislábon keresztül, mint egy normális lábon keresztül.

Érzelmi (emocionális réteg)
Ezt a burkot asztrál buroknak is szokták hívni, a fizikai burok külső határánál kezdődik, kb. 30 centiméternyire a testfelülettől, és megközelítőleg 20-30 cm széles. Tojásformájú és háromdimenziósan veszi körül a testet. Feladata, hogy az energiát átalakítsa a fizikai burok és a mentális burok között. Az emocionális burok az érzelmeink, érzéseink energiamezője. Ez egy igen összetett és dinamikus mező. Akárcsak az érzelmeink, így ez a réteg is állandó mozgásban és változásban van. Az emócióink a bennünk lévő mozgó energiák. Nemcsak a pillanatnyi érzelmi állapotunkat tükrözi vissza, de az érzelmi történetünk „adatbankja” is egyben. Minden érzelmi tapasztalásunkat elraktározza, a jókat és rosszakat egyaránt, ebben a burokban minden szívfájdalmunk, veszteségünk, haragunk, bánatunk szeretetünk, győzelmünk, extázisunk, örömünk és reményünk benne van.

Amikor egy érzelmet elfojtunk a test sejtmemóriájában, akkor energiamezőnk emocionális burka rögzíti az érzéshez kapcsolódó emocionális alkotóelemet. Ez az alkotóelem tartalmazhat haragot, félelmet, keserűséget, neheztelést, fenyegetettség érzését, megcsalás érzését vagy szívfájdalmat. Ez a lenyomat az emocionális burok tervének egy részét képezi és megőrzi az elnyomott érzéshez kapcsolódó emocionális alkotóelemet.

Mivel az emocionális testünkben felhalmozódhatnak az érzelmi életünk által a tapasztalatok, emocionális testünk megengedi, hogy bizonyos érzelmi rezgések könnyebben áthaladjanak rajta, míg másokat korlátoz. Valójában ez úgy működik, hogy megengedi számunkra az ismerős vagy kedves érzelmek szabad áramlását és kiszűri azokat, amelyek számunkra nem ismerősek vagy nem kívánatosak. Ha pl. sosem szerettek bennünket, lehet, hogy a szeretet akkor sem fogjuk megtapasztalni, amikor a szeretet jelenlétében vagyunk, mert emocionális burkunk kiszűri azt. Ha a szeretet túl erős az emocionális burkunk számára, hogy kiszűrje, gyakran (fizikailag és/vagy érzelmileg) eltávolodunk a szeretet forrásától.

Mentális réteg
A mentális burkot az elképzeléseinkkel, ötleteinkkel, meggyőződéseinkkel és gondolatainkkal töltjük meg. Az emocionális burok külső határánál kezdődik, kb. 60 cm-re a testtől és a szélessége 20-30 cm. Tojásformájú és háromdimenziósan öleli körbe a testet. Itt vannak a terveink, reményeink és álmaink lenyomatai, valamint a gondolataink, meggyőződéseink és hitvallásunk lenyomatai önmagunkról és az életről.

A mentális burok finomabb és magasabb rezgésű, mint az emocionális burok. Ahogyan már a korábbi két buroknál említettem, itt is van egy terv, ami az élettapasztalataink lenyomatain alapul. A mentális burokban a gondolataink és a hitünk alkotják a rögzített mintát. Minél tovább és erőteljesebben tartogatunk egy magunkról és életünkről alkotott gondolatot, annál erőteljesebb lesz az így létrehozott mentális burokban a „vázlat”.

Amikor egy érzelmet elfojtunk a test sejtmemóriájába, energiamezőnk mentális burkában ennek az érzelemnek az alkotóelemét rögzítjük. Ez a mentális alkotóelem bizonyos gondolatokat, ideákat és hiedelmeket tartalmazhat, melyek az elfojtott érzelmekkel kapcsolatos helyzetekben alakultak ki. Ezek az alkotóelemek kapcsolatban állhatnak önmagunkkal, egy másik emberrel, az élettel, Istennel vagy ezek kombinációjával. A mentális burok lenyomatai pl. a következők lehetnek: „a férfiak veszélyesek, a nők megbízhatatlanok, engem nem szeret senki, nem vagyok elég jó, nem vagyok szeretetre méltó, Isten nem foglalkozik velem, az élet gondokkal és terhekkel van tele”.

Ezek az emlék-lenyomatok formálják a mentális burok vázlatának egy részét és megőrzik az elfojtott érzelem mentális alkotóelemét. Az ebből adódó mentális burok szűrőként működik és erőteljesen befolyásolja a minket körülvevő világgal kapcsolatos tapasztalatainkat. Ennek a vázlata alakítja a világunkról és az életről alkotott felfogásunkat.

Spirituális réteg
A mentális burok fölött található egy magasabb rezgésű energiasáv, amelyet a spirituális „birodalommal” azonosítunk. Ez a réteg a mentális burok külső határánál kezdődik, kb. 90 cm-re a testtől és kb. 60 cm széles. Tojásformájú és háromdimenziósan veszi körbe a testet. Ez az isteni energia rezgése.

Ez az a tér, ahol minden vallás misztériuma manifesztálódik. Ennek a buroknak az energiája nem kapcsolódik közvetlenül a fizikai testhez, sokan úgy vélik, hogy ez a réteg azonosul a lelkünkkel és az angyalaink, spirituális vezetők, védelmezők, tanítók, felemelkedett mesterek testetlen szellemének energiamezejével. Ez a burok nem korlátozódik idő vagy tér által. Sok paranormális tapasztalat eszköze, mint pl. a szinkronicitás, a deja vu, a telepátia, a jövőbelátás. Ez az a mező, melyen keresztül elküldjük az imáinkat és ahol azokra választ is kapunk.

Amikor valaki elfojt egy érzelmet sejtmemória szintre, az emberi energiamező spirituális burka lélekszinten rögzíti az érzés alkotóelemét. Ez a lélekszintű alkotóelem magában foglalja a megalkotott karmikus leckéket. Ha a lenyomatot sikerül életünk során meggyógyítani vagy megoldani, akkor ez a lenyomat távozik a spirituális burok tervéből. Ha a lenyomat nincs kitisztítva vagy megoldva, mielőtt az élet véget ér, a spirituális burok vázlatának azon részét fogja képezni, mely a fizikai test halálán túl is létezik. Ennek a spirituális buroknak a vázlata létrehozhatja a lélek utazásának jövőbeli tapasztalatait.

Emiatt a burok miatt vagyunk képesek felidézni előző életbeli élményeket, képeket. Gyakran megesik, hogy az elfojtott érzelmek feloldására irányuló IET kezelés során a gyógyulni vágyó előző életbeli tapasztalatok lenyomatait is feloldja. Az elfojtott és kioldott érzelmekhez kapcsolódó fizikális, emocionális és mentális alkotóelemek ugyanolyan erőteljesek lesznek, mint a mostani élete során megtapasztalt elfojtott érzelmek. Ezek azonban más időben, más helyen és másik testben kerültek megtapasztalásra. Ez az érzés egy előző életben lett elfojtva és sosem lett meggyógyítva, így került bele ebbe az életbe azért, hogy meggyógyulhasson és a karmikus feloldás megtörténhessen.

Ha szeretnéd megtapasztalni ezt a sejtszintű gyógyulást, jelentkezz be, várlak szeretettel!

Kammerer Edina Bliss
Jelentkezz be IET kezelésre!

Fotó: Lénárd Tamás