Bennünk élő Istennők - női műhelymunka

Rengeteg külső sztereotípia hat ránk, nőkre, s ezek közül sokra nem vagyunk tudatosak, s ezek nagyban befolyásolják az életünket. Legalább ilyen erősek a tudattalanunkban munkáló erők is, amelyek szintén gyakran rejtve vannak előttünk.

Mindannyiunkban egyszerre több női archetípus is aktivizálódhat. A különböző Istennők történetei, viselkedésmintái gyakran olyan felismerésekhez vezetnek el bennünket, amelyek rávilágítanak arra, hogy mi az ami motivál, frusztál, dühít vagy éppen hidegen hagy. A női szerepek sokféleségében könnyű elveszni, gyakran egyetlen domináns női szerepet választunk, és azzal azonosítjuk önmagunkat. Azonban, ha felismerjük magunkban a többit, vagy integráljuk a hiányzó erőket, vagy meggyógyítjuk valamelyik archetípus túlzott dominanciáját, akkor gyógyulni kezd bennünk a NŐ. Ehhez hívhatjuk segítségül a bennünk élő Istennőket.

Az Istennők mítoszai az érzelmeket szólítják meg és a képzelet segítségével tanítanak. Segítségükkel felfogunk egy igazságot, ami rólunk szól. Ahhoz, hogy újraéledjen a valódi nőiesség bennünk, hogy képesek legyünk értelmes munkára, mély szerelem átélésére, hogy kreatívak és érzékiek legyünk, minden Istennőt meg kell szólaltatnunk magunkban, helyet kell adnunk a lelkünkben nekik. Életünk első heteiben megmutatkozik már, hogy nyugodtak vagy mozgékonyak vagyunk, türelmesek vagy erőszakosak, nevetősek vagy komolyak, lusták vagy kíváncsiak. Ezekből a tulajdonságokból alakulnak ki a később domináns archetípusok.

7 különböző archetípus munkál a tudattalanunk mélyén, amelyek összekapcsolódnak a hitrendszerünkkel és a generációs mintázatainkkal. Azonban ahhoz, hogy megéljük a valódi szabadságot, szükségünk van arra, hogy felszabadítsuk, vagy adott esetben meggyógyítsuk azokat a részeinket, amelyek a fájdalmat és a szeretetlenséget hordozzák.

Hallgasd meg itt ezen a linken: BENNÜNK ÉLŐ ISTENNŐK ELŐADÁS az előadásomat erről a témáról, hogy mennyi minden befolyásol bennünket ebben a témában.

A műhelymunka 7 önálló részből áll, külön-külön is látogatható, de ha az összeset végigjárja valaki, így válik bennünk teljessé a gyógyulás. A workshop úgy épül fel, hogy a test-szellem-lélek egységét követjük. Beszélgetéssel kezdünk, amelyben átbeszéljük az adott Istennő mítoszát, hogy a tudatunk el tudjon kezdeni ráhangolódni az adott témára, majd egy intenzív, gyógyító tánccal megszólítjuk ezt a részünket, amelyben egy csodálatos kolléganőm, egy NIA oktató fog kísérni bennünket, majd a végén egy gyönyörű és mély meditációban gyógyulunk az Istennő áldásában.

A workshop ára: 6.000.- Ft/alkalom
A workshop helyszíne: X&Y Budapest Életmód Központ
A workshopot tartja: Kammerer Edina Bliss és Hlács Erika

Artemisz műhely: az önálló, független nő útja. Artemisz a vadászat és a Hold istennője, a független női lélek megtestesítője. Öntudatos, képes a fontos dolgokra koncentrálni, elkötelezetten halad előre saját útján. Önbizalma nem szorul külső megerősítésre, férfi nélkül is egész embernek érzi magát. Képes helytállni a férfihierarchiában, elfogadja, sőt élvezi a versengést. Harcos természet, aki rendkívül fejlett igazságérzettel rendelkezik. Képes érvényesíteni érdekeit, és bátran kiáll igaza mellett, és elszántan védelmezi mások érdekeit is. Szolidaritást vállal a gyengébbekkel, elnyomottakkal, szívesen tanítja, vezeti a fiatalokat. Párjának csak olyan embert fogad el, akivel egyenrangú és egyenjogú kapcsolatot alakíthat ki.

Aphrodité műhely: a kreatív nő, az ihlető társ útja. Aphrodité a szépség és szerelem istennője. Ő szimbolizálja a szerelem átformáló, alkotásra késztető erejét. Befolyása azonban nem korlátozódik a párkapcsolatokra, hiszen nemcsak egy emberbe szerethetünk bele. Aphrodité elköteleződése teljes és korlátlan, de nem feltétlenül hosszú életű. Aki, vagy ami érdekli, annak átmenetileg teljesen odaadja magát, de érdeklődése éppoly hirtelen hűlhet ki, mint ahogyan feltámadt. Ez a teljes odafordulás, azonosulás, sőt egybeolvadás éppúgy jellemzi a mindent elsöprő szerelmet, mint a kreatív alkotó munkát. Aphrodité a “múzsa”, inspiráló asszony, aki azzal segíti a férfi céljainak, álmainak megvalósulását, hogy szárnyakat ad neki.

Athéné műhely:  a határozott, bölcs asszony minősége. Pallasz Athéné a bölcsesség, a tudomány, a női mesterségek (szövés-fonás, fazekasság), másrészt a hadviselés, a stratégia istennője, a tiszta ész, a racionalitás, a gyakorlatiasság megtestesítője. Athéné kiváló menedzsernő. Nagyszerű stratéga, döntéseiben az eszére és nem a szívére hallgat. Jó vezető: céltudatos, előrelátó, határozott. Nem fél a felelősségvállalástól, tud és mer nemet mondani. Eszével, előrelátásával képes tisztelet ébreszteni, mindez helyet biztosít számára a legfelső vezető testületekben is. Párkapcsolataiban Athéné általában maga választja társát: erős, tehetséges, ambiciózus férfit, olyat, akit tisztel, akire fel tud nézni.

Perszephoné műhely:  az engedelmes gyermek-asszony, az alvilág úrnőjének útja. Perszephoné Démétér leánya, Hádész felesége kétarcú istennő: egyrészt örökké engedelmes gyermek, az anyja leánya, másrészt érett asszonyként az alvilág istennője. Perszephoné az örökké fiatal, engedékeny gyermek-asszony megtestesítője. Passzív alkat, nem irányítja életét, inkább hagyja, hogy a dolgok csak úgy “megtörténjenek” vele. Nem dönt, hagyja, hogy sodorják az események. Szereti, sőt elvárja, hogy irányítsák. Nagyfokú alkalmazkodóképessége révén mindig megérzi, kitalálja, hogy mit várnak el tőle. Mélységes empátiája alkalmassá teheti arra, hogy “belelásson” mások lelkébe, s ez avatott lelki vezetővé teheti. Veleszületett nyitottsága, hajlékonysága képessé teszi arra, hogy teljesen, tökéletesen alkalmazkodjon a férfihez.

Hesztia műhely: a befelé élő nő minősége. Hesztia a házi tűzhely és a templom istennője. Hesztia befelé figyel, önmagába mélyed. Társaságkerülő, befelé forduló (introvertált) lény, aki a magányt, a csendet, nyugalmat kedveli. Fölötte áll vetélkedésnek, intrikának, nem érdekli a karrier, még kevésbé a hatalom, az élet belső értelmét, végső céljait keresi. A házimunkát nem nyűgnek, hanem kielégítő és értelmes tevékenységnek érzi. Mindenre ráér, sosem sürgeti az idő, szinte feloldódik a munkában. Társát nem maga választja, hagyja, hogy kiválasszák, de döntésben, elfogadásban övé a főszerep. Látszatra férje árnyékában él, azonban mindig megőrzi belső autonómiáját.

Héra műhely:  a hivatásos feleség útja. Héra a házasság istennője, a főhivatású feleség megtestesítője. A férjéhez fűződő kapcsolat, a feleségszerep betölti egész életét, minden gondolata, öröme, bánata, boldogsága, boldogtalansága ettől a kapcsolattól függ. Saját, személyes ambíciója nincs, teljes mértékben képes elkötelezni magát, és minden nehézség ellenére kitart választottja mellett. Gyermekeivel való kapcsolatát is a feleségszerepnek rendeli alá. Szerelme, elkötelezettsége egy életre szól. Ha ez a kapcsolat nem működik, Héra házisárkánnyá változhat, féltékenysége pedig pusztító lehet.

Déméter műhely:  a főfoglalkozású anya minősége. Déméter a termékenység, az anyaság, a gabonaföldek és az aratás istennője, az anyaság megtestesítője. Az anyaság, a gondoskodás, táplálás tölti be egész életét, ettől függ öröme, bánata, boldogsága. Elsősorban anyaságra vágyik, s ha ez teljesül, elégedett életével. Ez az anyai ösztön, gondoskodási vágy minden kapcsolatát át- meg átszövi, anyaként viselkedik férjével, barátaival, munkatársaival is. Kapcsolataiban adakozó, gondoskodó, ezen kívül stabil, megbízható, két lábbal áll a földön, nagyfokú gyakorlati érzékkel rendelkezik. Déméter számára a férfiak is olyanok, mint a gyerekek. Ezért könnyedén elfogad férjéül gyenge, akár testi fogyatékos férfit is, aki felett anyáskodni lehet.

A programokra előzetes bejelentkezés szükséges. A friss időpontokat keresd az AKTUÁLIS menüben.

A cikk illusztrálásához a Shutterstock fotókönyvtár jogtiszta fényképét használtuk.

Előzetes bejelentkezés és bővebb információ:
Kammerer Edina Bliss
+36 20 399 7177
blissragyogas@gmail.com


Hírlevél