Ráhangolódás az Integrált Energia Terápiára

Az IET kezelésnél a kilenc sejtmemória területet kezelem, amely során az energia lenyomatokat tisztítom az emberi energiamezőből. Nem csak azokon az energia blokkokon dolgozom, amelyek a mostani életre vezethetőek vissza, hanem az előző életekre visszavezethető karmikus hatásokkal is foglalkozom. Az IET kezelés során a következő területekre összpontosítunk: fizikai traumákra, érzelmi traumákra, korlátozó meggyőződésekre és előző életbeli traumákra.

A kezelés bizonyos pontokat érint a testen és minden pont gyógyítása 5 lépésből áll. Az első lépés az aktiválás, ennek során integrált energiát bocsátok bizonyos sejtmemória területekre. Az, hogy milyen mennyiségben húzódik le az integrált energia az angyali szívkapcsolatomon keresztül a sejtmemória területére attól függ, hogy a gyógyulni vágyónak éppen milyen szükségletei vannak.

Ez az aktiváló lépés biztonságérzetet ad, bizalmat ébreszt és lehetővé teszi, hogy a gyógyulni vágyó felkészülhessen olyan energia lenyomatok tisztítására, melyek egyébként elfojtva maradnának.

A második lépés a kioldás, amellyel megkezdődik az energia integrációs ponton keresztül a feloldódás. Ezen a folyamaton keresztül megindul az energia blokk tisztulása.

A harmadik lépés
az elengedés, ez az a folyamat, melynek során támogatom a gyógyulni vágyót az elfojtott energia sejtmemória szintről való megtisztításában, nagymértékben felfokozódik az elengedés technikája által, ezt egyébként kihúzó elengedésnek nevezzük. Ez teszi lehetővé, hogy energia lenyomatokat húzzak ki az emberi energiamezőből és kitisztíthassam ezeket az angyali szívkapcsolaton keresztül. Amikor ezt a kihúzó kézmozdulatot végzem, akkor az emberi energiamező négy rétegén át ellenállás nélkül mozgathatom az energiát, így indul el kifelé a testből.

A negyedik lépés
az integráló lépés, az energia az angyali szívkapcsolatból az IET integrációs ponton keresztül a gyógyulni vágyóba áramlik. Gyakorlatilag integrálom a múlt szenvedéseit a jelen tiszta örömével. Amint megtörténik az integrálás, eredményesen rögzítem azt a pozitív megerősítő állapotot, amely megalapozza a jövőbeli pozitív elvárások megtapasztalását.

Az ötödik lépés
a tiszta öröm áramoltatása. A tiszta öröm az IET kezelés által végrehajtott tisztítások természetes velejárója. Ez a lényünk természetes állapota, és ilyenkor a lelkünk tökéletes harmóniában van az életfeladatával. Ebben az állapotban az energiatest gyönyörűen nyitott és az energia szabadon áramlik rajta keresztül.

Az emberi energiamező egyedi és egységes elektromagnetikus mező. Érzékelésünk mégis azt mutatja, hogy különböző rétegekből áll. Az emberi energiamező folyamatosan és dinamikusan változik és nagyon egyedi. Az emberi energiamező részletei, mint az egyes rétegek színe vagy szélessége, nem csupán egyes emberek között különbözik, de egyénen belül is pillanatról pillanatra változi. Az emberi energiamező formáját, színét és intenzitását nagyban befolyásolja az egyén emocionális és fizikai állapota a megfigyelés pillanatában. Az emberi energiamező minden egyes rétege annál magasabban vibrál, minél távolabb található a testtől. A fizikai réteg vibrál a legalacsonyabb, a spirituális réteg pedig a legmagasabb frekvencián.

Az emberi energiamező az életerő energia kétirányú szűrőjeként működik. Az energia áthalad az emberi energiamezőn és az energiamezőben felhalmozott lenyomatok kivetítődnek élettapasztalatainkon keresztül. Mint egy diavetítőben, ahol egy fényes lámpa átvilágítja a diát, amelyen egy kép lenyomata található. A mi emberi energiamezőnkben a fény a Szellem energiája, a képernyő pedig a saját testünk és saját életünk. Ezen lenyomatoknak a fizikai testbe való projekciója eredményezi azt, hogy a fizikai test betegségeket hoz létre. Ha eltávolítjuk, vagy megszűntetjük a betegségeket, de a lenyomatok megmaradnak, akkor a betegség nagy valószínűséggel visszatér.

Az emberi energiamező az ellenkező irányban is működik. Ahogy önkifejezésünket (gondolatainkat, szavainkat és tetteinket) kivetítjük a világ felé, az az energia lenyomatainak szűrőjén keresztül történik. Önkifejezésünk megszűrt változata az a kép, melyet a világ lát belőlünk, és ez az a kép, mely tapasztalatainkat létrehozza. A kifelé vetítés által energetikailag olyan helyzeteket vonzunk, melyek újjáteremtik előzőleg rögzített tapasztalatainkat. Pl. ha valaki az elhagyás lenyomatával rendelkezik, akkor olyan kapcsolatokat fog vonzani, melyekben el fogják hagyni.

Ennek a rendszernek a hátterében azonban egy magasabb terv áll. Amikor az eredeti lenyomatot elraktározzuk, az azért történik, mert a tapasztalás erőteljes és intenzív. Ami magával ragad egy 6 évest, nem biztos, hogy magával ragad egy 30 évest! Tehát 30 évesen biztonságosabban újraélhetjük egy korábbi „forgatókönyv” eseményeit más személyekkel, más körülmények között. Elméletileg az eredeti energetikai tapasztalat ismétlése, illetve újraélése a rögzített energia újra stimulációját (kioldását) eredményezheti, és az elfojtott energia lenyomat biztonságosan kitisztulhat. Legtöbbször azonban az eredeti energia lenyomat kitisztulása helyett az újra létrehozott helyzet egy további fájdalmas réteget tesz hozzá a már eddigi lenyomathoz, és mint a hagymára a héjak, úgy kerülnek rá egymásra újra és újra a fájdalmas tapasztalások. Ezeknek a kioldását lehet elérni az IET kezeléssel.

Kammerer Edina Bliss
Jelentkezz be: IET Kezelés

A cikk illusztrálásához a Shutterstock fotókönyvtár jogtiszta fényképét használtuk.

Fotó: Lénárd Tamás