Transzcendens csakrafény program

„Légy önmagad. Légy önmagad lényed legtágabb és legmagasabb rendű értelmében. Légy önmagad saját igazságodban, saját hatalmadban, saját erődben. Légy önmagad, amiként ismered önmagad Istenben, s magadban Istent.”

Az intuíciót megmagyarázhatatlan belső tudásnak, megérzésnek, ösztönös tudásnak tartják. A mi nyugati kultúránk kevés hitelt ad neki, pedig az egyik legfontosabb, hogy a megérzéseinkre figyeljünk és hallgassunk. Az intuíció egy olyan folyamat, melynek révén hozzáférhetünk legmélyebb belső bölcsességünkhöz, a bensőnknek ahhoz a részéhez, ahol tudatában vagyunk a teremtés minden létezőjével való egységünknek. A lélek e belső hangja a misztikus élet alapköve. És egyenlőre a kultúránkban nem támogatják, bátorítják a belső hang tudatosságának kifejlesztését.

A bensőnk felé fordulva megkezdhetjük intuitív utazásunkat a végtelen lehetőségek birodalmában, ha hajlandóak vagyunk elfogadni, hogy az élet sokkal több annál, mint amit külső érzékszerveinkkel és racionális elménkkel érzékelünk belőle.Intuitív adottságaink kifejlesztése nem más, mint lényünk magjához vezető rendkívüli utazás, melynek során eltávolítjuk azokat az akadályokat, melyek elválasztanak bennünket a Szeretet teljességétől. Minél több dolgon haladunk keresztül és minél több felesleges poggyászunktól válunk meg, annál tisztábban és fényesebben sugárzik belőlünk a lelkünk, annál könnyedebben és természetesebben tudunk eggyé válni a Teremtéssel, az Egyetemes Intelligenciával, hozzáférve minden tudáshoz és bölcsességhez.

„Légy üdvözölve a bensődbe vezető csodálatos utazáson. Hozzám szólsz? –kérdezed talán. Igen, hozzád. Mert ha rá akarsz lelni a Szellemre, ha meg akarod találni Istent, ha meg akarod ismerni a Szeretetet, és azt, hogy miként működik ez a bámulatos világegyetem, vállalkoznod kell az önmagadba vezető utazásra. Amint rálépsz a bensődbe vezető útra, kezded felfedezni olyan rendkívüli részeidet, melyek létezéséről mindezidáig sejtelmed sem volt. Lényednek azon részeit, amelyekről azt gondoltad, hogy már behatóan ismered, most sokkal mélyebben meg fogod érteni. Minél mélyebbre hatolsz a spirituális önfelfedezés ösvényén, annál magasabbra szárnyalhatsz a ’tudatos tudatosság’ területén, annál inkább tudatában leszel mindennek, ami körülvesz, ami látható és láthatatlan, hallható és hallhatatlan, ismert és ismeretlen, elképzelt és el nem képzelt. Egyszerűnek tűnik? Az is. Nehéznek tűnik? Az is. Most pedig légy üdvözölve az ösvényen – saját ösvényeden. Néha úgy fogod érezni, hogy te magad teremted magad előtt, máskor pedig úgy fog tűnni, hogy megteremtették előtted.”

Szerettet hívlak erre a szakrális utazásra, ami a csakrákon vezet keresztül. Célja, hogy a különböző csakrákat egy olyan magas rezgésre hangoljuk, amelyben a gyógyulás automatikusan történik. Célja, hogy a Forrás fényével itassuk át a csakrákat és hogy mindegyik csakra végre megérkezzen a saját minőségébe, a saját energiájába, a saját feladatába. Ez a belső utazás a legteljesebb értelemben véve azt jelenti, hogy átadjuk magunkat a Forrásnak, életünket a Teremtő rendelkezésére bocsátjuk, s rábízzuk, hogy miként akar működni rajtunk keresztül. A Forrás a legnagyobb tanító és gyógyító. De nem mindig teremt könnyű ösvényt számunkra. Mindig olyan ösvényeket rajzol fel előttünk, amelyeken keresztül tanulhatunk, olyan ösvényeket, melyeken keresztül jobban megérthetjük magunkat és körülményeinket, s amelyek egy magasabb tudatszintre vezethetnek bennünket.

Ez az utazás arról szól, hogy engedjük belépni az életünkbe a misztikus élményeket – az öröm, az áldás és az elégedettség élményeit, amelyeket szavakkal nem lehet kifejezni, szakrálisak, amelyeket mikor átéljük tisztában vagyunk vele, hogy lények legmélyén egyek vagyunk az istenivel. Az utazás arról szól, hogy visszatérünk a Forrás egyszerűségébe, szeretetébe és mélységébe, s éljük az egységet.

A cikk illusztrálásához a Shutterstock fotókönyvtár jogtiszta fényképét használtuk.

A foglalkozások nem épülnek egymásra, így külön-külön is látogathatóak, de egyben elvégezve a szellemi műhelymunkát tartósabb változásra számíthatunk. A programokra előzetes bejelentkezés szükséges. A friss időpontokat keresd az AKTUÁLIS menüben.

Előzetes bejelentkezés:

Kammerer Edina Bliss
+36 20 399 7177
blissragyogas@gmail.com


Hírlevél